Instytut Psychoterapii

POZNAJ NASZYCH

SPECJALISTÓW

Pani Aneta

mgr Aneta Sporek

Psycholog (uzyskała dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ścieżka specjalizacyjna kliniczna i sądowa). Certyfikowana psychoterapeutka CBT (terapii poznawczo-behawioralnej) z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatem Oxford Cognitive Therapy Centre. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje, diagnostykę osobowości, funkcji poznawczych i inteligencji a także badania. Założycielka Instytutu Psychoterapii Terapia Kraków i Terapia Katowice.

mgr Maria Potempa

Jestem magistrem psychologii ze specjalnością psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów doświadczenie zdobywałam m.in poprzez staż na oddziale ogólnym, oddziale stacjonarnym leczenia uzależnień oraz dziennym oddziale leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Jestem również psychoterapeutką uzależnień w procesie certyfikacji akredytowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pracuję w nurcie zintegrowanym. Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, osobami współuzależnionymi, a także wywodzącymi się z rodzin, w których występował problem uzależnienia (DDA). Podejmuję również współpracę z osobami uzależnionymi behawioralnie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

mgr Monika Ziemba

Psycholog, coach, psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i ich rodzinami w krakowskich poradniach oraz odbywając staż na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Magdalena Bator

Pedagog oraz psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestniczka 4- letniego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje w oparciu o podejście poznawczo – behawioralne. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, doświadczających dolegliwości lękowych, depresyjnych, czy też zaburzeń osobowości, emocjonalnych, przeżywających różnego rodzaju trudności. Do pracy podchodzi z całym sercem
i zaangażowaniem a pomoc innym i stałe dokształcanie się traktuje jak pasję.

mgr Dorota Podskoczy

Psycholog - absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego
w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób powyżej 18 roku życia oraz par. Pracuje z osobami cierpiącymi na OCD, szeroko pojęte zaburzenia lękowe, depresję, schizofrenię oraz zaburzenia osobowości.

mgr Paulina Kozik

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna, a także certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod regularną superwizją a także stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc
w konferencjach naukowych
oraz szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii.

mgr Dominika Hajder

Psycholog - absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności klinicznej. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie w pracy z pacjentami zamkniętego oddziału psychiatrycznego, gdzie zajmowała się m.in. diagnostyką inteligencji, funkcji poznawczych i osobowości. Obecnie udziela poradnictwa psychologicznego rodzinom objętym wsparciem MOPS oraz osobom dorosłym. Zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także certyfikowanym hipoterapeutą i ma doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Instytucie przyjmuje na indywidualnych spotkaniach osoby dorosłe.

mgr Helena Rychel

Psycholog – absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta
w trakcie 4-letniego szkolenia Terapii Poznawczo Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Olga Tarnawczyk

Absolwentka Psychologii
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, psychoterapeutka
w trakcie 4-letniego szkolenia
z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży
i praktyk, a także w trakcie pracy
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach. Stale pogłębia swoją wiedzę współpracując z Zespołem Szkół
w Niepołomicach, gdzie prowadzi psychoterapię młodzieży. Współpracuje także z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM, gdzie zajmuje się diagnozą, psychoterapią oraz terapią neuropsychologiczną dzieci
oraz osób dorosłych
z zaburzeniami poznawczymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży
oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Martyna Rzeźniczak

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (CBT)
w trakcie szkolenia do certyfikatu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje i diagnostykę.

mgr Anna Pękacz

Psycholog, psychoterapeutka,
w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, prowadzi terapię wspierającą oraz diagnostykę. Zajmuje się głównie zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi oraz nastroju (w tym depresją oraz chorobą afektywną dwubiegunową). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Współpraca

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Pracować z ludźmi w rozwijającym i przyjaznym środowisku, służącym wsparciem i dającym nowe możliwości? Dołącz do nas, napisz maila na adres: kontakt.terapiakrakow@gmail.com. Czekamy na Ciebie.

Kontakt

Jeśli nie wiesz, jakiego wybrać terapeutę, masz wątpliwości organizacyjne, chcesz o coś dopytać albo zasięgnąć porady - nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji. Wystarczy telefon pod numer 519-651-601.