Każdy z nas doświadcza w życiu trudniejszych momentów. Zakłopotania, pomieszania, albo zadziwienia, zatrwożenia, albo wręcz dojmującego poczucia beznadziejności i bezradności. Każdy z nas doznać może kryzysu albo wręcz: dekompensacji, czyli potocznie mówiąc: załamania.

Wtedy naturalnym odruchem jest poszukiwanie pomocy, i w sprzyjających warunkach możemy otrzymać wsparcie od bliskich; są jednak sytuacje i okoliczności (gdy aktualnie nie ma takich możliwości) lub też tematy (bardzo osobiste), kiedy pojawia się potrzeba otrzymania pomocy od profesjonalisty.

Nic też dziwnego, że interwencja psychologiczna i psychoterapeutyczna staje się coraz popularniejsza. Pozwala zobaczyć więcej, rozumieć, zmieniać i uruchamiać zasoby, by radzić sobie w sytuacjach dotąd trudnych. Interwencja w kryzysie zatrzymuje chaos. Wsparcie uruchamia moc. Terapia rozwija.

Interwencja kryzysowa to forma „na już” – gdy dzieje się coś bardzo trudnego, co dezorganizuje życie i działanie. Taka forma wsparcia, zadbania o zasoby i redukcję lęku, ma ogromne znaczenie w sytuacjach przełomowych zmian życiowych i podejmowania decyzji. Szczególnie jednak ważna jest w sytuacji doświadczenia traumatycznych sytuacji – wtedy liczy się czas, bo im wcześniej zadbać można o kondycję psychiczną, tym mniej trudności ma szansę zaistnieć. Dlatego właśnie nie można zwlekać z podjęciem oddziaływań interwencyjnych.

Konsultacja psychologiczna to forma kontaktu, która może wiązać się z oczekiwaniem porady, pomocy w rozwiązaniu problemu, diagnozie aktualnych trudności czy pokierowaniu dalej do specjalisty. Na wizytę u psychologa czeka się w poradni zdrowia psychicznego czasem kilka- kilkanaście tygodni, w zależności od procedur. To długo, a problemy, choć może nie naglące, są przecież odwlekane, motywacja do wizyty spada, a biurokratyzacja nie sprzyja spotkaniu.

Psychoterapia to forma długoterminowa (wymagająca minimum kilkunastu tygodni), zakładająca pracę nad problematyką w formule regularnych spotkań i poszerzania świadomości. Do psychoterapeuty warto umówić się na spotkanie zasięgając wcześniej opinii, sprawdzając kwalifikacje (certyfikaty, szkolenia) i opierając się na własnych odczuciach, pojawiających się na pierwszych konsultacjach. Terapeuta ma być osobą kompetentną, akceptującą i wzbudzającą zaufanie. Na takiego terapeutę warto poczekać, bowiem praca z tym człowiekiem ma być w zamyśle dłuższa i intensywniejsza, a dobry kontakt ma znaczenie podstawowe.

Z założenia uznać można, że z sięganiem po pomoc nie warto czekać zbyt długo. Mówi się nawet, że warto iść do psychologa czy psychoterapeuty jeśli tylko pojawia się pomysł, by iść. Każda forma pomocy jest w porządku i może być kołem ratunkowym w kryzysie, w poszukiwaniu kierunku, rozwiązywaniu problemów, czy w razie wątpliwości co do terapii.

Co masz do stracenia?